Polityka prywatności
 
Data wejścia w życie: 04-Mar-2023
 
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania informacji, które gromadzę, gdy korzystasz z mojej strony internetowej (https://mocprzezswiadomosc.pl/), („Usługa”), prowadzonej przez Izabelę Jarosińską Moc Przez Świadomość, Warszawa – Żoliborz, Mazowieckie 01-787, Polska, e-mail: izabelajaross@gmail.com, tel.: 578 224 480.
 
Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na to, nie korzystaj z Usługi.
 
Mogę zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i opublikować zmienioną Politykę Prywatności na mojej stronie. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać od daty opublikowania i Twoje dalsze korzystanie z Usługi po tym czasie będzie stanowiło Twoją zgodę na zmienioną Politykę Prywatności. Dlatego zalecam, aby okresowo przeglądać tę stronę.
 
Jak wykorzystuję Twoje informacje:
 
Będę wykorzystywać informacje o Tobie w celach administracyjnych, analitycznych oraz ochrony strony. Gdybym chciała wykorzystać Twoje informacje w celu innym niż te określone powyżej, poproszę Cię o zgodę i będę korzystać z tych danych tylko w przypadku uzyskania Twojej zgody i tylko w celu/celach, dla których została wyrażona zgoda, chyba że będę zobowiązana do postępowania inaczej na mocy prawa.
 
Jak dzielę się Twoimi informacjami:
 
Nie będę przekazywać Twoich danych osobowych żadnej trzeciej stronie bez Twojej zgody, chyba że zajdzie konieczność przekazania tych informacji w ograniczonych okolicznościach opisanych poniżej:
 
Analityka
 
Dopilnuję, aby takie osoby trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazuję, wyłącznie w celach, dla których zostały przekazane, i nie przechowywały ich dłużej niż jest to konieczne do zrealizowania tego celu.
 
Mogę również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących przypadkach: (1) w celu przestrzegania odpowiednich przepisów prawa, regulacji, nakazu sądowego lub innych procesów prawnych; (2) w celu egzekwowania umów zawartych ze mną, w tym Polityki Prywatności; lub (3) w celu odpowiedzi na roszczenia dotyczące naruszenia praw stron trzecich z powodu Twojego korzystania z Usługi. 
 
Twoje prawa:
 
W zależności od obowiązującego prawa, możesz mieć prawo do dostępu, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, poproszenia mnie o udostępnienie (przeniesienie) Twoich danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego i innych praw, które mogą być istotne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do mnie na adres izabelajaross@gmail.com. Odpowiem na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.
 
Należy jednak pamiętać, że jeśli nie pozwolisz mi zbierać lub przetwarzać niezbędne dane osobowe lub wycofasz zgodę na przetwarzanie ich w celach wymaganych, możesz nie mieć dostępu do usług, dla których żądano Twoich informacji.
 
Ciasteczka itp.
 
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używam ciasteczek i jakie masz w tym względzie wybory, zapoznaj się z treścią Ciasteczek w pasku na dole strony. Możesz wybrać ustawienie ciasteczek, na które wyrażasz zgodę. 
 
Bezpieczeństwo:
 
Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla mnie ważne, dlatego będę stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, nadużyciom lub nieuprawnionej zmianie Twoich danych. Jednakże, biorąc pod uwagę istniejące ryzyko, nie mogę zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa i w związku z tym nie mogę zapewnić ani gwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które przesyłasz do mnie, robisz to na własną odpowiedzialność.
 
Ochrona danych osobowych:
 
Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są dostępne na mojej stronie, możesz napisać do mnie na adres: Izabela Jarosińska Moc Przez Świadomość, Warszawa – Żoliborz, email: izabelajaross@gmail.com. Odpowiem na Twoje pytania zgodnie z obowiązującym prawem.